Akcija Zelena čistka

Kao i svake godine pridružili smo se akciji Zelena čistka koju organizira Grad Čakovec te očistili okoliš od smeća.