Edukacija o bolestima pasa

Puno pažnje u našem skloništu pridajemo edukacijama i protokolima za svako postupanje. Na taj način osiguravamo maksimum dobrobiti za naše pse, ali i za naše djelatnike i volontere. Jučer smo imali edukaciju o prepoznavanju bolesti kod pasa, te nekim osnovama koje u skloništu trebamo znati. Dr. Jerka Mesarić iz Veterinarske ambulante Kvakan vrlo nam je detaljno i praktično objasnila mnogo toga korisnog za naš svakodnevni rad.