DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

04. - 07.05.2020.

Društveno poduzetništvo podrazumjeva socijalnu djelatnost, temeljenu na ekonomskoj aktivnosti. Iz tog razloga poslovanje u društvenom poduzetništvu sadrži i financijsku i socijalnu bilancu.

Tijekom zadnja dva desetljeća društveno poduzetništvo sve je aktivnije u fokusu istraživača društvenih znanosti i kreatora politika. O njemu se počinje raspravljati kao fenomenu koji povezuje potencijal za rješavanje nagomilanih socijalnih problema, uz inovativne načine povezivanja i korištenja postojećih društvenih resursa.

Društveno poduzetništvo podrazumjeva socijalnu djelatnost, temeljenu na ekonomskoj aktivnosti. Društveni poduzetnici su aktivni sudionici na tržištu, premda su njihovi primarni motivi usmjereni na ostvarivanje socijalnih ciljeva. Iz tog razloga poslovanje u društvenom poduzetništvu sadrži i financijsku i socijalnu bilancu.

U Hrvatskoj djeluje preko 12 organizacija koje djeluju kroz sustav društvenog (socijalnog) poduzetništva, uz veći broj profitnih i neprofitnih organizacija koje tek razvijaju svoje socijalno-poduzetničke inicijative.

Društveno poduzetništvo u neprofitnim orgnizacijama tematska je cjelina koju ćemo prezentirat kroz četiri interaktivna predavanja s radionicama.

Posjetite i saznajte više o webinaru na temu:
Društveno poduzetništvo u neprofitnim organizacijama.