OSNOVE LOGOTERAPIJE


Upute  za prijavu na webinar.  

Prijava na radionicu u Čakovcu

Prijava na Webinar

Opis / uvod u edukaciju i webinar:

Osnove Logoterapije

Utemeljitelj logoterapije, psihijatar Viktor Emil Frankl u holokaustu ratnih stradanja (1942. – 1945.) izgubio je sve članove svoje obitelji, a iskustvo patnje ojačalo ga je u uvjerenju kako je smisao života snažniji od svega. Stvorio je sustav logoterapije koja se bavi "smislom postojanja" i tehnikom pronalaženja toga smisla, a teoriju je sažeo u tri pojma: slobodna volja, volja za smislom i smisao života.  Glavni uzrok brojnih bolesti Frankl vidi u pomanjkanju svrhe i smisla života, što uzrokuje nemir besciljnosti, besmisla i praznine.

Čovjek može pronaći smisao samo u budućnosti. Stoga logoterapija manje istražuje prošlost korisnika i njegovu savjest. U žarištu logoterapije pretežno stoji budućnost, odnosno – zadaci i smisao što ih korisnik u svojoj budućnosti tek treba ispuniti. Iz tog razloga - Logoterapija je motivacijska disciplina.

Pridružite nam se!
Srčano dobrodošli!


Četvrtak, 18.06.2020. / 12:00 do 16:45  (s tri pauze od 10 min)

Tematske cjeline edukacije s radionicama:

  • Kako pronaći smisao – O logoterapiji Viktora Frankla
  • Život kao zadaća / Pogrešan pogled unazadO predavačici:

Dr. sc. Vladimira Velički, izv. prof., Učiteljski fakultet, Sveuč.  u Zagrebu

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1987. Pedagogijske znanosti, a 1990. i Kroatistiku. Na istom je fakultetu obranila magistarski rad (1993.) i doktorsku disertaciju (2005.) Završila je četverogodišnji studij Logoterapije te je 2016. stekla zvanje logoterapeutkinje.

Usavršavala se u inozemstvu, posebno na Holistic Learning Institute u Beču te proširivala svoja znanja novim spoznajama s područja učenja, komunikacije te primijenjenih metoda poučavanja i pomoći djeci s teškoćama u učenju, komunikaciji i zaostajanjem u govoru. Od 1993. izabrana je za asistenticu na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti u Zagrebu (danas Učiteljski fakultet) na kojem redovito napreduje te je 2016. izabrana u zvanje izvanredne profesorice. Predaje kolegije iz Metodike hrvatskoga jezika te izborni kolegij Odgoj za dobrotu.