Bonny

Jučer obećali, danas izvršavamo

Uspješno se othrvao sa smrtonosnim virusom i izborio za život. Opisivali smo ga kao malu ljubilicu, jer je stalno davao pusice kad si ga držao u naručju