Gerda

Novi život započeo je za našu majušnu dušicu Gerdu. A s novim životom je dobila i novo ime i sad se zove Greta. I baš joj sve paše, i novo ime, i novi život. I krevet, i obitelj, i igračke, i maženje, i šetnje.. Ma kako joj nebi pasala ljubav? Zlato naše malo, uživaj u toj ljubavi .. ❤️