Emil

Mužjak, rođen u lipnju 2019., visok oko 55cm.

Njegova fotka može u 2 naša albuma. I u onaj Tražimo dom, ali i u onaj Azilska srca               
                </p>
              </div>
              <p>
                                <a href=Više... Natrag

Prijava na kumstvo